MEN LIS MOUN KI DWE VI N CHACHE PASPÒ YO MÈKREDI 28 JIYÈ 2021 an.

Ambassade d'Haïti au Chili / Embajada de Haití en Chile Nan lide pou nou bay konpatriyòt nou yo yon pi bon sèvis epi fasilite livrezon paspò yo ale pi vit, Seksyon konsilè Anbasad la pran desizyon voye yon imèl bay chak moun ki gen paspò yo disponib epi pibliye yon lis ki ka ede yo konnen ki jou yo ka pase pran paspò yo.

Se sèl moun ki gen non yo nan lis jou a ki dwe deplase. Si nou ede Anbasad la jere desizyon sa a, plis moun ap jwenn sèvis.

Lis la gen ladan l: non konplè konpatriyòt yo ak kote yo fèt. Gade byen pou nou pa deplase pou gran mesi.

Anbasad la konte sou bon konprann kominote a.
48 visualizaciones0 comentarios